ขั้นตอนการชำระเงิน

จ่ายที่ 7-Eleven

ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน 7-Eleven

วันนี้ลูกค้าของคุณสามารถชำระเงินค่าห้องพักได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยช่องทางการชำระเงินอีกหนึ่งรูปแบบจาก iDO24 ผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ทั่วประเทศ มากกว่า 4,800 สาขา

ขั้นตอนการจองห้องพัก และการชำระเงิน

1. เลือกโรงแรม และประเภทห้องพักผ่าน iDo24

2. ทำการจอง และเลือกชำระเงินผ่าน “เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น” (7-Eleven) (ยอดเงินรวมต้องไม่เกิน 30,000 บาท รายการ/จุดบริการ)

3. ตรวจสอบอีเมลที่ท่านกรอกลงในแบบฟอร์มการจอง

* ในกรณีที่มีห้องว่าง ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเกี่ยวกับการชำระเงิน หลังจากได้รับอีเมล กดปุ่ม “พิมพ์ Invoice” เพื่อพิมพ์ Invoice แล้วนำไปชำระเงินที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท ต่อรายการ
ต่างจังหวัด เสียค่าธรรมเนียม 25 บาท ต่อรายการ

* โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการชำระเงินที่ 02 664 0939
* ตรวจสอบอีเมลอีกครั้งเพื่อรับ Hotel Voucher เป็นเอกสารยันยันการจองห้องพัก สำหรับยื่นให้กับโรงแรมในวันเข้าพัก

[X] close